Vårt kvalitetsarbete

Amadeus införde under 2009 ett certifierat kvalitets-ledningssystem enligt ISO 9001:2004, som vi fortsatt tillämpar

Kvalitetsystemen säkerställer att våra tjänster uppfyller både våra kunders krav och förväntningar och våra interna kvalitetskrav.

Våra kvalitetsmål är att öka kundnöjd-index till en tillfredsställande hög nivå och kontinuerligt förebygga och eliminera avvikelser.