Vårt miljöarbete

Amadeus tillämpar sedan 2009 ett certifierat miljölednings-system enligt ISO 14001:2004

Vårt certifierade miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 präglas av ansvar och engagemang för vår gemensamma miljö och kommande generationer.

Enligt vår miljöpolicy skall vi minska miljöpåverkan i alla delar av vår verksamhet med en ständig förbättring och minska milöpåverkan avfall och användning av naturresurser.

Att värna om vår miljö är något av det viktigaste som finns!