Vårt viktigaste vapen...

... i den hårda konkurrensen är vår fantastiska personal!

Att våra medarbetare ska trivas på sin arbetsplast och känna engagemang i sitt arbete är vikigt för oss. Amadeus ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Vi erbjuder en god arbetsmiljö med utvecklingsmöjligheter och fortlöpande utbildning. Detta har resulterat i en ovanligt låg personalomsättning, som i sin tur leder till hög leveranssäkerhet av och god kvalitét på våra tjänster.

Motiverade medarbetare ger oss nöjda kunder och en trivsam arbetsplats!